Kan gameification av karaktersystemet motivere studenter?

Gamification av Karaktersystem

Dagens skolesystem har veldig mange feil og mangler. I denne bloggposten ønsker jeg å fokusere kun på karaktersystemet for og prøve å vise hvordan utdanning, som er hele grunnlaget for det samfunnet vi har i dag kan bli mer engasjerende og gøy.

For gøy er et ord jeg bruker masse. Jeg elsker å leke med ordet til andres store fortvilelse, men gøy, gøysete og gøysest burde være et ord som kunne beskrevet det å gå på skole. I dag ser man gjerne på det å gå på skolen som en negativ ting. Andre ord som prøve, eksamen, bachlor eller master-oppgave er andre negative ord som er koblet opp mot skole. Ser man på den andre siden så har man friminutt, venner, sosialt og fadderuke som positive ord.

Så hvordan kan man bli mer engasjert til å ta utdannelse og faktisk bli motivert til å studere og ta en høyere utdanning? Jeg ønsker å dra over til spillverden og se om vi kan finne noe spennende i verktøykassen fra en verden man forbinder med lek, morro og gøys.

Gamification av karaktersystemet
Dagens karaktersetting med en skala fra A til F eller 1 til 6 er faktisk et veldig demotiverende system. Man får utlevert en oppgave man skal gjennomføre og hvis studenten underveis i oppgaven møter litt motgang vil man tenke at karakteren sakte men sikkert synker nedover på skalaen. Denne karakteren i dette ene faget er også tellende for et snitt som gjør at man gjerne ikke kommer videre på andre skoler eller blir sett på som verdig kandidat for en toppjobb.

Fra spillverden lærer vi at fremskritt motiverer fremskritt og at effektivitet er en mye bedre motivasjon enn når man får følelsen av at noe går dårlig og man hele tiden faller bort fra målet sitt.

Så hva om alle innleveringer, lekser og oppgaver var verdt poeng. Da kunne alle studenter begynt med null poeng og samle poeng gjennom hele semesteret (xp eller experience points fra spillverden). Man kan også ta i bruk en level eller nivå modell hvor man må samle et gitt antall poeng for å nå et bestemt nivå. Hver level har selvsagt en belønning. Kanskje du må samle 200 xp for å nå et nivå. På hvert nivå får man en skill eller en gode som for eksempel gjør at man kan bruke kalkulator under eksamen. Dette systemet vil motivere studenter til å levere inn flere oppgaver og gjøre ulike handlinger som fører til at man får nok poeng. Med dagens karaktersystem så tar man en prøve og hvis man mottar en dårlig karakter vil motivasjonen raskt ødelegges fordi muligheten til å forbedre karakteren betyr å ta opp faget på nytt. Det spiller ingen rolle hvor godt du gjør det på neste eksamen eller oppgavene du leverer inn, snittet forblir dårlig. Så er det egentlig en mening med å fortsette?

Det beste med denne endringen av karaktersystemet er at lærere ikke trenger å forandre så mye. Du har fremdeles et maks antall poeng du kan gi ut som samsvarer med dagens karaktersystem. Den store forskjellen går på å telle oppover istedenfor nedover. De ulike levels eller nivåer kan være tilnærmet dagens karakterer, level 6 er en A eller 1, mens level 1 er en F eller 6.

Lee Sheldon har prøvd ut et lignende system med å dele ut poeng og sette karakterer på en helt ny måte. Sheldon kan rapportere at dette har vært svært effektivt og blir nå brukt som en modell på hvordan dette kan løses.

Jeg synes fremdeles at systemet til Sheldon kunne vært gjort enda bedre for å få full effekt av denne endringen. Kanskje man kan legge inn achievement som gjør at hvis en student når ett vist antall poeng, så får resten av klassen bonus poeng. Eller om 3 elever får samme poengsum så blir det en fest i klasserommet eller en tur på kino. Dette vil føre til at hele klassen vil motivere hverandre og hjelpe hverandre frem. De dyktige studentene vil bli motivert til å hjelpe sine medstudenter fordi det også ligger en felles gode inne for disse studentene. De beste studentene kan ikke nå top poengsum før man hjelper flere elever til å komme over en minimum poengsum. Her åpner det seg rom for team-work og kameratskap.

Hva tenker du rundt dette? Kan man bruke gamification i skolen for å motivere studenter til å gjøre det bedre? Bruk kommentarfeltet under.