Kan gameification av karaktersystemet motivere studenter?

Gamification av Karaktersystem

Dagens skolesystem har veldig mange feil og mangler. I denne bloggposten ønsker jeg å fokusere kun på karaktersystemet for og prøve å vise hvordan utdanning, som er hele grunnlaget for det samfunnet vi har i dag kan bli mer engasjerende og gøy.

For gøy er et ord jeg bruker masse. Jeg elsker å leke med ordet til andres store fortvilelse, men gøy, gøysete og gøysest burde være et ord som kunne beskrevet det å gå på skole. I dag ser man gjerne på det å gå på skolen som en negativ ting. Andre ord som prøve, eksamen, bachlor eller master-oppgave er andre negative ord som er koblet opp mot skole. Ser man på den andre siden så har man friminutt, venner, sosialt og fadderuke som positive ord.

Så hvordan kan man bli mer engasjert til å ta utdannelse og faktisk bli motivert til å studere og ta en høyere utdanning? Jeg ønsker å dra over til spillverden og se om vi kan finne noe spennende i verktøykassen fra en verden man forbinder med lek, morro og gøys.

Gamification av karaktersystemet
Dagens karaktersetting med en skala fra A til F eller 1 til 6 er faktisk et veldig demotiverende system. Man får utlevert en oppgave man skal gjennomføre og hvis studenten underveis i oppgaven møter litt motgang vil man tenke at karakteren sakte men sikkert synker nedover på skalaen. Denne karakteren i dette ene faget er også tellende for et snitt som gjør at man gjerne ikke kommer videre på andre skoler eller blir sett på som verdig kandidat for en toppjobb.

Fra spillverden lærer vi at fremskritt motiverer fremskritt og at effektivitet er en mye bedre motivasjon enn når man får følelsen av at noe går dårlig og man hele tiden faller bort fra målet sitt.

Så hva om alle innleveringer, lekser og oppgaver var verdt poeng. Da kunne alle studenter begynt med null poeng og samle poeng gjennom hele semesteret (xp eller experience points fra spillverden). Man kan også ta i bruk en level eller nivå modell hvor man må samle et gitt antall poeng for å nå et bestemt nivå. Hver level har selvsagt en belønning. Kanskje du må samle 200 xp for å nå et nivå. På hvert nivå får man en skill eller en gode som for eksempel gjør at man kan bruke kalkulator under eksamen. Dette systemet vil motivere studenter til å levere inn flere oppgaver og gjøre ulike handlinger som fører til at man får nok poeng. Med dagens karaktersystem så tar man en prøve og hvis man mottar en dårlig karakter vil motivasjonen raskt ødelegges fordi muligheten til å forbedre karakteren betyr å ta opp faget på nytt. Det spiller ingen rolle hvor godt du gjør det på neste eksamen eller oppgavene du leverer inn, snittet forblir dårlig. Så er det egentlig en mening med å fortsette?

Det beste med denne endringen av karaktersystemet er at lærere ikke trenger å forandre så mye. Du har fremdeles et maks antall poeng du kan gi ut som samsvarer med dagens karaktersystem. Den store forskjellen går på å telle oppover istedenfor nedover. De ulike levels eller nivåer kan være tilnærmet dagens karakterer, level 6 er en A eller 1, mens level 1 er en F eller 6.

Lee Sheldon har prøvd ut et lignende system med å dele ut poeng og sette karakterer på en helt ny måte. Sheldon kan rapportere at dette har vært svært effektivt og blir nå brukt som en modell på hvordan dette kan løses.

Jeg synes fremdeles at systemet til Sheldon kunne vært gjort enda bedre for å få full effekt av denne endringen. Kanskje man kan legge inn achievement som gjør at hvis en student når ett vist antall poeng, så får resten av klassen bonus poeng. Eller om 3 elever får samme poengsum så blir det en fest i klasserommet eller en tur på kino. Dette vil føre til at hele klassen vil motivere hverandre og hjelpe hverandre frem. De dyktige studentene vil bli motivert til å hjelpe sine medstudenter fordi det også ligger en felles gode inne for disse studentene. De beste studentene kan ikke nå top poengsum før man hjelper flere elever til å komme over en minimum poengsum. Her åpner det seg rom for team-work og kameratskap.

Hva tenker du rundt dette? Kan man bruke gamification i skolen for å motivere studenter til å gjøre det bedre? Bruk kommentarfeltet under.

This Post Has 7 Comments

 1. Ja, ikke sant. Om man bare hadde fått muligheten til å prøve det ut :)

 2. Takk for tilbakemelding. Håper heller noen plukker det opp selv, men tar gjerne en kaffe med utdanningsministeren eller sekriteren :)

 3. to ting: syntes motivasjonssystemet du skisserer høres mer realt ut enn dagens, og noe som kan appellere til gutter, som kanskje er i størst behov av nytenkning på skolen.

  Det er imidlertid en fare ved et slikt system, som kanskje vil forsterkes ift dagens karaktersystem; belønninger for atferd man allerede liker (uten belønning) har motsatt effekt – det påvirker motivasjon negativt. Logikken bak dette er at hvis man tidligere gjorde noe fordi man likte det, endres logikken til at “jeg gjør dette for belønningen”. Opplegget du skisserer er som tatt ut av en lærebok i atferdsanalyse, effektivt absolutt, men ikke for alle. Faren er at det funker for de som i utgangspunktet er demotiverte (og der er en grunn til å teste), men samtidig svekke motivasjon for de som i utgangspunktet er motivert. Individuell tilpasning!

 4. Skal en elev som leverer 10 middelmådige oppgaver få samme sum som en god elev oppnår etter tre eller fem? I så fall sidestiller du kvantitet og kvalitet, og karakteren blir ubrukelig som mål på elevenes ferdighetsnivå.

  Spill er ikke min sterke side, men jeg husker varianter hvor det var ulike levels som skulle fullføres, gjerne med en større oppgave på slutten. Hvis du ikke fullførte level-et, hjalp det lite at du hadde samlet flere bonuser underveis. Du fikk kanskje ekstra poeng, men du kom ikke videre. Ser du hver karakter som et level, så hjelper det lite at du leverer veldig mange 3-4-oppgaver. Du er fortsatt ikke god nok for en sekser. Mengdetreningen kan kanskje hjelpe deg å oppnå sekseren til slutt, men du må fortsatt prestere på sekser-nivå for å få toppkarakter.

 5. Jeg har faktisk hørt om noe liknende før, og jeg digger tankegangen. Gamification generelt i grunn. Men på den annen side er jeg også enig i begge kommentarene som er kritiske. For det kan ha negativ effekt på de allerede motiverte, men den kan man jo komme rundt om man har egne skoler/klasser for dette.

  Kvalitet vs. kvantitet er jeg også enig i. – Om noen klarer å skrive en god oppgave første gang, mens andre ikke klarer å skrive noe som er halvparten så bra etter x antall forsøk, må det jo skilles mellom dem.

  MEN, øvelse gjør mester. Hva med en liten modifikasjon, der det var mulig å ta forskjellige prøver om samme emne flere ganger, og de karakterene man bruker i dag gav xp? 1 = 0 poeng/xp. 2 = 100 poeng/xp osv, med en bonus for beste karakter/de 2 beste. Eller rett og slett fra 4 og oppover?

  Og så må det jo være perks med å ha mye xp/levle etc… Har tidligere lekt med tanken på at ymse goder på en skole har krav til lvl, evt. perk. (Som på Skyrim) som igjen gir minst 2 fordeler: 1. Man jobber bestemt mot et mål om å få tilgang til en gode, og samtidig lærer seg mest mulig av pensum. 2. Man blir forberedt på å måtte ta ulike valg i livet. – På skolenivå vil de riktignok ikke være like avgjørende som senere i livet, men likevel.

  Ulempen er at de som da absolutt ikke har anlegg for å gjøre det bra på skolen, de som altså prøver gang på gang, men aldri får bedre enn 3, vil bli diskriminert på et vis. Det vil likevel forberede dem på at de må jobbe litt hardere senere i livet enn andre. Det er riktignok et veldig darwinistisk system, som sannsynligvis ville fått mye kritikk, men jeg liker tanken!

  Jeg vet ihvertfall at jeg ville gjort det usannsynlig mye bedre på skolen om jeg hadde gått opp i level for å gjøre det bra!

Leave a Reply

Your email address will not be published.