I Canada får nå en rekke unge kreftpasienter en ekstra motivasjon på sykesengen. Etter en rekke behandlinger trenger legene daglig tilbakemeldinger fra pasientene om hvordan de føler seg og hvilke symptomer de har. Denne dataen skal brukes til å se…

Read More